Khuôn đúc liên tục - cán dây đồng

Khuôn đúc liên tục - cán dây đồng
Bình Luận ()

Nhà sản xuất

Tokai Carbon - Nhật Bản    

 

Hỗ trợ kỹ thuật bởi TriLAP
TriLAP Carbon & Graphite © 2004