Tài liệu

Tokai Carbon - Nhật Bản

Catalogue Tokai giới thiệu cấp phẩm Graphite làm điện cực cho máy EDM

Catalogue Tokai giới thiệu các sản phẩm Graphite của Tokai Carbon

Catalogue Tokai giới thiệu chổi than

Catalogue Tokai giới thiệu các cấp phẩm HK Graphite Việt Nam

Catalogue Tokai giới thiệu sản phẩm cho khuôn đúc kim loại

Catalogue Tokai giới thiệu điện cực luyện thép

Suthee United Carbon - Thái Lan

Catalog SUC  giá đỡ chổi than cho động cơ điện AC & DC

Catalogue SUC cho bộ chèn cơ khí

Vòng đệm bằng vật liệu Carbon Graphite

Bạc đệm bằng vật liệu Carbon Graphite

     

 

Hỗ trợ kỹ thuật bởi TriLAP
TriLAP Carbon & Graphite © 2004