Sản phẩm chổi than cho nghành công nghiệp xi măng

 

 
Tấm Graphite sử dụng làm vật liệu bịt kín vành lò xi măng Tấm Graphite sử dụng làm vật liệu bôi trơn lò quay xi măng
 

Hỗ trợ kỹ thuật bởi TriLAP
TriLAP Carbon & Graphite © 2004