Sản phẩm chổi than cho nghành công nghiệp xi măng

Sản phẩm chổi than cho nghành công nghiệp xi măng


Tấm Graphite làm vật liệu làm kính vành lò quay Xi măng

Tấm Graphite làm vật liệu bôi trơn con lăn lò quay xi măng
 

 

Hỗ trợ kỹ thuật bởi TriLAP
TriLAP Carbon & Graphite © 2004