Graphite ứng dụng trong môi trường nhiệt độ cao

Graphite Tokai ứng dụng trong môi trường nhiệt độ cao 01

Graphite Tokai ứng dụng trong môi trường nhiệt độ cao 02

GRAPHITE SPECIAL CATALOG

 

   

 

Hỗ trợ kỹ thuật bởi TriLAP
TriLAP Carbon & Graphite © 2004