Graphite làm giá đỡ trong lò nung

Graphite làm giá đỡ trong lò nung
Tags: tokai, graphite,
Bình Luận ()

Nhà sản xuất

Tokai Carbon - Nhật Bản    

 

Hỗ trợ kỹ thuật bởi TriLAP
TriLAP Carbon & Graphite © 2004