Graphite làm điện cực trong sản xuất khuôn ép nhựa

Graphite làm điện cực trong sản xuất khuôn ép nhựa
Tags: tokai, graphite,
Bình Luận ()

Nhà sản xuất

Tokai Carbon - Nhật Bản    

 

Hỗ trợ kỹ thuật bởi TriLAP
TriLAP Carbon & Graphite © 2004