Máy GBF sử dụng trong nấu & đúc nhôm

Máy GBF sử dụng  trong nấu & đúc nhôm
Tags: graphite, tokai,
Bình Luận ()

Nhà sản xuất

Tokai Carbon - Nhật Bản    

 

Hỗ trợ kỹ thuật bởi TriLAP
TriLAP Carbon & Graphite © 2004