Tokai Carbon & Graphite - Nhật Bản

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Mô hình máy GBF trong nấu và đúc nhôm
..
Trục khuấy Graphite sử dụng cho máy GBF trong lò nấu & đúc nhôm
..
Đĩa Graphite sử dụng cho máy GBF trong lò nấu & đúc nhôm
..
Trục khuấy Graphite sử dụng cho máy GBF trong lò nấu & đúc nhôm
..
Sản phẩm đúc minh họa : vành ôtô bằng hợp kim nhôm
..
Tấm Graphite sử dụng làm vật liệu bịt kín vành lò xi măng
..
Mô hình vành lò xi măng
..
Mô hình vành lò xi măng
..
Mô hình lò quay xi măng
..
Hình ảnh lò quay xi măng - con lăn lò quay xi măng
..
Tấm Graphite sử dụng làm vật liệu bôi trơn lò quay xi măng
..
Tấm Graphite sử dụng làm vật liệu bôi trơn con lăn lò quay xi măng
..
Tấm Graphite sử dụng làm vật liệu bôi trơn con lăn lò quay xi măng
..
Nồi nấu chảy kím loại bằng graphite
..
Nồi nấu chảy kím loại bằng graphite
..

 Nhà sản xuất

Tokai Carbon - Nhật Bản    

 

Hỗ trợ kỹ thuật bởi TriLAP
TriLAP Carbon & Graphite © 2004