Graphite - Than điện cực sử dụng cho máy EDM trong chế tạo khuôn mẫu

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
HK   -   0 : Graphite làm điện cực xung thô trong sản xuất và chế tạo khuôn mẫu
..
HK - 1  : Graphite làm điện cực xung thô trong sản xuất và chế tạo khuôn mẫu
..
HK - 15: Graphite làm điện cực xung tinh trong chế tạo khuôn mẫu
..
HK - 2: Graphite làm điện cực  xung tinh trong sản xuất và chế tạo khuôn mẫu
..
HK - 75: Graphite làm điện cực xung khuôn cao cấp trong chế tạo khuôn mẫu
..
HK - 3: Graphite làm điện cực xung khuôn siêu cao cấp trong chế tạo khuôn mẫu
..
HK - 6: Graphite làm điện cực xung khuôn siêu cao cấp trong chế tạo khuôn mẫu
..
HK - 20: Graphite làm điện cực xung khuôn siêu cao cấp trong chế tạo khuôn mẫu
..
Graphite làm điện cực trong sản xuất khuôn ép nhựa
..
Graphite làm điện cực trong sản xuất khuôn ép nhựa
..
Graphite làm điện cực trong sản xuất khuôn ép nhựa
..
Graphite làm điện cực trong sản xuất khuôn ép nhựa
..
Graphite làm điện cực trong sản xuất khuôn đúc kim loại
..
Graphite làm điện cực trong sản xuất khuôn đúc kim loại
..
Graphite làm điện cực trong sản xuất khuôn đúc kim loại
..
Graphite làm điện cực trong sản xuất khuôn đúc kim loại
..

 Nhà sản xuất

Tokai Carbon - Nhật Bản    

 

Hỗ trợ kỹ thuật bởi TriLAP
TriLAP Carbon & Graphite © 2004