Trục khuấy Graphite sử dụng cho máy GBF trong lò nấu & đúc nhôm

Trục khuấy Graphite sử dụng cho máy GBF trong lò nấu & đúc nhôm
Bình Luận ()

Nhà sản xuất

Tokai Carbon - Nhật Bản    

 

Hỗ trợ kỹ thuật bởi TriLAP
TriLAP Carbon & Graphite © 2004