Yahoo Messenger


HK - 2: Graphite làm điện cực xung tinh trong sản xuất và chế tạo khuôn mẫu

HK - 2: Graphite làm điện cực  xung tinh trong sản xuất và chế tạo khuôn mẫu
Tags: graphite, tokai,
Bình Luận ()

 Nhà sản xuất

Tokai Carbon - Nhật Bản Suthee United Carbon - Thái Lan VEM Group - CHLB Đức
Hỗ trợ kỹ thuật bởi TriLAP
TriLAP Carbon & Graphite © 2004