Yahoo Messenger


Graphite làm điện cực trong sản xuất khuôn ép nhựa

Graphite làm điện cực trong sản xuất khuôn ép nhựa
Tags: graphite, tokai,
Bình Luận ()

 Nhà sản xuất

Tokai Carbon - Nhật Bản Suthee United Carbon - Thái Lan VEM Group - CHLB Đức
Hỗ trợ kỹ thuật bởi TriLAP
TriLAP Carbon & Graphite © 2004