Yahoo Messenger


Graphite làm điện cực trong sản xuất khuôn đúc kim loại

Graphite làm điện cực trong sản xuất khuôn đúc kim loại
Bình Luận ()

 Nhà sản xuất

Tokai Carbon - Nhật Bản Suthee United Carbon - Thái Lan VEM Group - CHLB Đức
Hỗ trợ kỹ thuật bởi TriLAP
TriLAP Carbon & Graphite © 2004